Himlen är så härligt blå

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 103 i Dikter och rim i juletid (2002).

Ämnen och teman

Språk

Ingår i samlingsverket