Två komedier : Fåglarna, Lysistrate

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1955

Recension

Den gammalattiska komedien kan i sin fria gestaltning och sin strävan efter aktualitet närmast karakteriseras med ordet spex, blott detta ord icke anses utesluta litterära och poetiska drag. I Aristofanes komedi Fåglarna framträder poetisk fantasi i högre grad än i någon annan av hans komedier, i Lysistrate åter uddigt och högst frispråkigt skämt. De båda översättarna har inte lämnat något medel oförsökt att göra innehållet aktuellt och underhållande även för vår tid – där är ymnigt av dagens slagord och moderna citat på olika språk.