Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Rött ljus i mörker

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Huvudpersonen i denna roman är broder till postfröken Gerda Hillbom i Astrid Forsbergs roman Handen med lågan. Den vän och kamrat som blir ödets verktyg är Sven Ottermark från Den förlorade fadern. Såtillvida ansluter sig Astrid Forsbergs nya roman till hennes två närmast föregående böcker.
Operasångare Peter Hillbom har mist sin röst och sina roller. Hans liv har varit jakten efter att lyckas, och just därför har han inte hunnit med lyckan. Handlingens tyngdpunkt är förlagd till en egenartad, numera försvunnen miljö - en gammalrysk stad, som under mellankrigstiden låg strax väster om Sovjets gräns. Som en totalt misslyckad individ ramlar Peter Hillbom in i en krets ryssar, som mist kontakten med sitt gamla land. De söker tröst och stöd hos varandra genom att ideligen berätta om det förflutna, som blir mer eller mindre sagor och legender. Men de medelålders människornas flykt från nuet och morgondagen kan inte ge ungdomen något hopp för framtiden. Ett par gymnasister försöker rymma till det stora landet på andra sidan gränsen. Broder Stefan, munken som har varit ficktjuv i en av revolutionstidens pojkligor, vet att det heliga Ryssland aldrig har funnits och att det förflutna aldrig kommer igen. Hans enda önskan är attkomma över gränsen till sina landsmän med det livets bröd han själv har funnit.
Genom kontakten med dessa människor och kärleken till den kvinna som är kretsens medelpunkt kommer Peter Hillboms lilla privata misslyckande i en helt ny dager. Varför skall vi lyckas egentligen? Och vad är det att lyckas?
Sångaren utan röst, utan framtid, utan identitet i sina roller, blir i denna roman symbolen för alla dessa förlorare i vår tid, förlorare genom personliga tragedier eller politiska och sociala omvälvningar. Paradoxalt nog låter Astrid Forsberg en munk i den gamla ortodoxa kyrkan föra livets och hoppets och morgondagens talan.

(baksidestext)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

199

Förlag

Språk