Dagar i förvandling

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1974

Recension

Läsningen av Helge Englunds diktsamling Dagar i förvandling efterlämnas tyvärr en viss känsla av besvikelse. Här finns visserligen goda uppslag och många fint utpenslade naturdetaljer men dikterna vill ändå inte riktigt "sätta sig" på det helt övertygande viset. Spår av språklig osäkerhet, en otydlighet som gör dikternas struktur suddig, ger läsaren ett intryck av att Dagar i förvandling borde ha finslipats betydligt mera innan författaren och förlaget lämnas boken ifrån sig. Motiven kretsar i många fall kring barndomsminnen och den österbottniska lokalfärgen är på sina ställen väl träffad.