Ingen trolldom till salu

Typ

novellsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Det som Doris Lessing upplevde under sina första tjugofem levnadsår i Sydafrika har hos henne alltid utgjort en erfarenhetsmassa på vilken hon prövat och grundat allt som därefter hänt henne. Det är alltså en viktig del av Doris Lessings författarskap man öppnar till med detta urval av sju långa noveller vilka alla har Afrika som gemensam nämnare.
De människoöden och konflikter som skildras präglas dock som alltid hos Doris Lessing av stark allmängiltighet. Ingen trolldom till salu blir på så sätt en flerdimensionell bok - Afrika och den politiska dimensionen finns där, men också den förunderliga förmågan att klarlägga och precisera människolivets villkor.

(baksidestext)
Översättning från engelska av valda berättelser ur "African stories" (1964).

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

173

Förlag

Språk