Röster från fredens öar

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

8/1986

Recension

Ett sammelverk med hela 62 bidrag i dikt och prosa, forntid och nutid, original och reproduktion, självstyrelse och vaknatt i Hiroshima, apartheid och Sydafrika. "Vår värld i kärnvapenåldern" av Sovjets konsul på Åland och barnteckningar, Barbro Sundbacks redogörelse för den åländska fredsrörelsen och mycket till. Därtill mycket goda illustrationer med motiv från hela världen men också från Åland och Finland. Det genomgående temat är freden-kriget-fredsrörelsen- nedrustningen- det åländska demilitariserade samhället. Boken är fullt njutbar och innehåller ju ett angeläget budskap. Trots att det drar åt olika håll får jag en upplevelsehelhet.