Mitt Helsingfors

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1973

Recension

Henrik Tikkanen har givit ur en med fina och känsligt utförda teckningar rikt illustrerad memoarbok med minnesbilder från för- och efterkrigstidens Helsingfors. Stilistiskt präglas boken av exakthet i uttrycket blandad med en ironisk distans som väl är avsedd att chockera läsaren. Många kändisar från igår passerar revy. Anekdoternas sanninghalt kan ibland betvivlas, men de är ägnade att ge relief åt en epok eller en personkarakteristik. Layoutmässigt är boken en fullträff. Den har samtidigt utkommit på finska.