Born, Elsa von

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Död

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Elsa Maria von Born föddes 20.6.1879 på Sarvlaks gård i Pernå. Hennes föräldrar var lantmarskalken, friherre Viktor Magnus von Born och Hulda Berndtson. Elsa föddes som den näst äldsta dottern i en barnaskara, som kom att omfatta sju döttrar och två söner.

Herrgårdens vardag stämplades av spartansk enkelhet, också av barnen krävdes arbete och pliktuppfyllelse. Flit och anspråkslöshet var utmärkande för Elsa von Born hela hennes liv. Redan från barndomen hyste hon stor kärlek till naturen och förstod skönhetsvärden. Elsas morbror var den berömda konstnären Gunnar Berndtson. Han har målat ett grupporträtt av familjen von Born.

Elsa von Born blev student vid Privata svenska flickskolan i Helsingfors år 1898.

År 1901 gifte sig Elsa von Born med friherre Gustaf Silfverhjelm och hon blev herrgårdsfru på Sannäs. Sannäs gård ägdes av Gustaf Silfverhjelms dotter i första äktenskapet, och år 1920 köpte paret Silfverhjelm gården av dottern. Härav föranledda stora skulder och räntor förde deras ekonomi i trångmål, varför de måste avstå från gården år 1925. Samtidigt blev det skilsmässa. Elsa von Born fick som egen arvedel villan på Hudö. Elsa och Gustaf Silfverhjelm hade tre barn.

Under inbördeskriget verkade Gustaf Silfverhjelm som chef för skyddskåren. Också Elsas bror verkade som aktivist. När en tysk ubåt år 1917 kom med vapen och skjutmaterial, var Elsa på sin ö Hudö i Pernå skärgård för att hjälpa jägarna i ubåten med sina vapenlaster till fastlandet. På långfredagen 1918 anhöll de röda Elsa Silfverhjelm och förde henne i bojor till Borgå för förhör. Kriget slutade innan man hann anklaga Elsa för deltagande i krigshandlingar. Efter inbördeskriget verkade Elsa många år som ordförande för Borgå Lotta Svärd-förening.

Efter äktenskapet, då Elsa von Born var över 45 år, började hon sin litterära bana. Nio syskon på landet utkom 1931. H.J. Wahlroos bedömde den som ett slags hembygdsbok, fastän den medvetet är skriven i en fiktiv, tidsmässigt och geografiskt obestämd form. Wahlroos är av den åsikten, att verket får större betydelse därav, att det berättar om livet på Stor-Sarvlaks gård under Viktor Magnus von Borns tid. Den andra halvfiktiva hembygdsboken, novellsamlingen Långöfolket, berättar om Förbudslagstiden i östra Nyland. Det var en gång...: nio syskons äventyr på landet utkom 14 år efter debutverket och är av samma typ som detta, men skrivet för barn.

Kvinnoöden intresserade Elsa von Born. År 1941 utkom Skönhet och hjärta, som innehåller biografier över Rosina Lavonius, Ebba Lavonius, Ellan de la Chapelle, Hulda von Born och Emelie Antell. Följande år utkom Ett dramatiskt kvinnoöde från Napoleons tidevarv, som är en biografi över grevinnan d'Abrantés (Laure Junot).

Slutligen skrev Elsa von Born lokalhistorierna Det levande Borgå och Pernåboken. I Helsingin Sanomats minnesruna uppskattades Elsa von Born som författare, "som har exakta sakuppgifter och god smak samt förtjusande och klar stil".

Elsa von Born använde sina litterära gåvor också som freelanceredaktör. Från år 1925 tillbringade hon om vintrarna en längre eller kortare tid utomlands, vanligen i Italien. Som redaktör var hennes specialområde rese-, person- och kulturhistoriska artiklar. I Italien träffade hon bl.a. Mussolini, som hon intervjuade. År 1936 publicerades hennes verk Italienska intryck. Elsa von Born har gjort ett betydande livsverk på det finsk-italienska informations- och samarbetsfältet genom att hålla tal och publicera artiklar. Hon belönades i Italien för sina kulturella insatser med en hög utmärkelse.

Elsa von Born verkade som viceordförande i Finlands PEN-klubb 1935-37 och 1938-45.

Elsa von Born dog 4.12.1956 i en ålder av 77 år och är begraven i Silfverhjelms gravkapell på Borgå begravningsplats.

text: Eija Kareno

KÄLLOR

Born, Eric von : Gamle baronen på Sarvlaks och hans tolv barn : minnesbilder och hågkomster. - 1967.
Helsingin Sanomat 5.12.1956.
Huvudstadsbladet 20.6.1954.
Silfverhjelm, Eric : Elsa von Born : en finländsk kulturgestalt. -1957.
Suomen kirjailijat = Finlands författare 1917-1944. -s.36.
Wahlroos, H.J.: En skildring frän livet på Stor-Sarflaks. Borgåbladet 24.11.1931.
Wahlroos, H.J.: En bok om östnyländskt spritsmuggarliv. Borgåbladet 28.10.1937.

Mera uppgifter om författarens verk

Nio syskon på landet. Berättelser. 1931
Italienska intryck. 1936.
Skönhet och hjärta. Biografier. 1941
Ett dramatiskt kvinnoöde från Napoleons tidevarv. 1942.
Det var en gång...: nio syskons äventyr på landet. Berättelser. 1945.
Det levande Borgå. 1946.
Pernåboken. 1949.