Mörkret som ger glädjen djup

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

5-6/1981

Recension

I sin nya diktsamling ”Mörkret som ger glädjen djup” beskriver Märta Tikkanen utgående från egna erfarenheter den situation en mor befinner sig i, då hennes barn drabbas av en allvarlig sjukdom. Hon delger oss rakt på sak och utan några dramatiska utsvävningar den känsla av otillräcklighet och hjälplöshet hos upplever inför uppgiften och utmaningen att också under extremt svåra omständigheter orka vara en god mor.
Genom att inleda boken med ett litet porträtt av Sofia Ulrika Wecksell, den sinnessjuke Josef Julius Wecksells mor, får Märta Tikkanen dels en utgångspunkt för sin egen skildring, dels sätter hon på det viset in moderskärleken och de påfrestningar den kan vara förbunden med i ett tidlöst perspektiv; hon skrivet inte bara om en mor och ett barn här och nu, utan hon skrivet om mödrars förhållande till sina barn överhuvudtaget och genom tiderna.
Diktsamlingen är en stark fortsättning på Märta Tikkanens tidigare skildringar av mänskliga närelationer, och hennes förmåga att ur sin ängslighet och förtvivlan skapa ett redskap att fördjupa glädjen med, kan säkert ge många mänskor i svåra livssituationer mod och hopp.