Björklund, Kristina

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Biografiska uppgifter

odont.lic. Herman-Filip Björklund och Elsa Margareta Schauman

lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet, pensionerad 2001

Fil. dr. 1982 vid Helsingfors universitet

Finlands Vita Ros riddartecknet 1994,
prisbelönad av Svenska Litteratursällskapet 1983, 1986, 2002
belöning av Längmanska kulturfonden, Sverige 1984.