Lehtola, Regina

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Författarens egna ord

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.

Biografiska uppgifter

Född 1941 i Pargas. Studerat teologi i Åbo. Bor i Tammerfors sedan 1970-talet. Har även bott i Tartu, Estland fyra år under 2000-talet.

Hobbier
Allt som rör Estland

Favoritförfattare
Den estniska författarinnan Viivi Luik

Yrkesliv
Har haft egen bokföringsfirma åren 1973-2001. Undervisat i religion i Tammerfors svenska samskola samt i svenska vid Tammerfors tekniska universitet och Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetade som projektsekreterare för flera kulturveckor på Tammerforshuset åren 1991-1997.

Förtroendeuppdrag, medlemskap
Medlem av Tammerfors svenska församlings församlingsråd 1979-1991 samt 1999-2002 och gemensamma kyrkofullmäktige i Tammerfors 1983-1995.
Ordförande för Tammerfors kyrkliga samfällighets kommitté för internationella ärenden 1984-2002.
Styrelsemedlem i Tampereen Kaupunkilähetys 1980-1997.
Styrelsemedlem i flera svenska föreningar i Tammerfors under åren 1971-2011.

Viktigt i livet
Har älskat att skriva sedan barn.
Det viktiga i livet är mänskliga relationer.

Mera uppgifter om författarens verk

Med i antologin:
Någonstans röster. Åbolands litteraturförening 2007

Artiklar i boken:
Vårt Tammerfors. En svensk språkö i hjärtat av det finska Tavastland. Svenska klubben i Tammerfors 2001.