Kolteckning, ofullbordad

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1983

Recension

Om sin diktsamling De fyra flöjtspelarna säger Solveig v. Schoultz att det kan vara nödvändigt att bläddra bakåt och se hur ens synvinkel på tingen har förändrats liksom ens sätt att tala om dem, – orden blir färre och mindre avgörande. Hennes novellsamling Kolteckning drar upp en liknande linje. Erfarenheten visar oss tillvarons paradoxer mjukar upp gränslinjerna. Kolteckning – en träffande benämning på dessa växlande bilder av människoöden, sedda med erfarenhetens resignation men inte med likgiltighet. Förmågan att ta upp problemen på nytt, anlägga en ny synvinkel på det som redan förefallit entydigt ger Kolteckning dess friskhet. Den utmärkta pärmen är av Anders Carpelan.