Den du är

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

4/1960

Recension

I sin nya och kanske mest behärskade diktsamling är Barbro Mörne utan åthävor ute efter ”de riktiga orden under de likgiltiga orden”; hennes dikt visar knappast upp någon mera varierad färgskala men utmärker sig för en lågmäld intensitet och för äkthet.