Hirsjärvi, Irma

Alternativt namn

Hirsjärvi, Irma Maria

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

novellsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk