Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Brödet och stenarna

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Brödet och stenarna är en roman om människans förhållande till jorden och dess gåvor. Den yttre ramen för handlingen är hämtad från mitten av förra seklet, den finska nationalkänslan och den industriella expansionens idylliska ungdomstid, då det stora kanalbygget från Saimen till Wiborgska viken tedde sig som ett sesam för det fattiga östra Finland. Men den naiva optimismen rimmade illa med den reaktionära regimen i det dåtida Ryssland, i vars skugga en hänsynslös jordspekulation bedrevs på de karelska donationsgodsen. Den allmänna klimatförändringen efter det orientaliska kriget öppnade dessbättre åter en väg till en ljusare framtid också i dessa trakter.
Göran Stenius återvänder i denna bok till sina forna hemtrakter. »Saliga äro de i andanom fattiga, ty de skola besitta Karelen», säger den gamle kyrkoherde Cinnelius i Kinnalax, en andlig och köttslig frände till don Tommaso från Klockorna i Rom. Den läxan får också hans fattiga församlingsbor grundligt lära sig. En höjdpunkt i skildringen utgör strykaren Antti Möräs flykt över den sommarfagra Saimen undan trollen som ansätter hans själ. Den hårdföre karelske Odysseus hemkomst blir i sista hand en symbol för den kärlek till jorden, som präglar hela romanen. Man återfinner den speciellt i naturskildringarna, vilka andas en franciskansk ödmjukhet inför skapelsen.

(baksidestext)

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Ämnesord

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

286

Språk