Jungell, Felix

Alternativt namn

Jungell, Edvard Felix

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Visor och kupletter / Felix Jungell (1913)
Fyra visor / Felix Jungell (1926)