Torvalds, Ole

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk