Havslyrik från ett halvsekel

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1957

Recension

Ett vackert men något ”tunt” urval dikter, alla med anknytning till havet – diktens eviga element. Upptakten sker hos Vilhelm Ekelund och i fortsättningen stiftar vi bekantskap med en rad representativa svenska diktare i sällskap med en manstark trupp från vårt eget land.