Bokkonstens vackra bok

Beskrivning

Kommittén för Finlands bokkonst vill fästa uppmärksamheten på boken som konstnärlig helhet. I sitt val av årets vackraste böcker försöker kommittén hitta verk där form och innehåll stöder varandra på bästa tänkbara sätt. Bedömningen utgår från den grafiska formgivningen som helhet, från typografin till den färdiga trycksaken. Förutom klassisk boktryckarkonst uppskattar kommittén fräscha, nyskapande lösningar.

Kommittén för Finlands bokkonst väljer årligen ut en samling med årets vackraste böcker. En av böckerna får titeln Årets vackraste bok. Som en grupp för sig utser kommittén årets mest lyckade bokomslag. De prisbelönta böckernas formgivare, förläggare, tryckerier och andra produktionsanläggningar tilldelas diplom.

Stiftelsen Finlands Mässa har beviljat kommittén för Finlands bokkonst ett årligt stipendium för att ordna tävlingen Årets vackraste böcker. Kommittén verkar i samarbete med Nationalbiblioteket.