Beatnikrörelsen

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Beat Generation eller beatnikrörelsen var en amerikansk social och litterär rörelse som började på 1950-talet i konstnärskretsarna i San Francisco och Greenwich Village i New York.

Medlemmarna i Beat-generationen var nya bohemiska frihetskämpar, som gav uttryck för sin spontana, ibland röriga, kreativitet. Beat-författarnas verk var kontroversiella både i dess förespråkande av olikhet, det udda, och deras annorlunda stil. De var både direkt och indirekt påverkade av de europeiska trenderna inom existentialistisk filosofi.

(Wikipedia)