Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Picasso som ung

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I de flestas ögon är Pablo Picasso 1900-talets främste och mest inflytelserike konstnär. Men trots hans framskjutna plats i konsthistorien har kritikerna sällan lyckats riktigt fånga in honom. Att skapa sig en ingående bild av honom verkar nästan omöjligt : hans machoattityd och den oförlikneliga stilrikedomen i hans verk tycks hålla alla försök till en samlande uppfattning på avstånd.

Knappast någon kunde tänkas vara bättre skickad än Norman Mailer för uppgiften att tränga in i de denne gåtfulle och mångskiftande konstnärs verk. Mailer låter oss komma närmre den unge Picasso än någon levnadskrönikör tidigare varit, och i bakgrunden till tolkningarna ligger konstnärens första verkliga kärlek, Fernande Olivier, som han levde samman med under sju år, då så många av hans verk banbrytande kom till, alltifrån den omstörtande målningen Les Demoiselles d'Avignon, till själva kärnan av kubismen. Mailer menar att det är omöjligt att förstå Picasso under dessa år utan att följa hans relation till den märkliga Fernande. Hon kommer här också kommer till tals med utdrag ur sina öppenhjärtiga memoarer.

Mailer skildrar en tid som också rymde Picassos vänskap med poeten Apollinaire och mecenaten Gertrude Stein, och han levandegör bohemlivet i Paris under det tidiga 1900-talet.

Boken är illustrerad med ca 250 bilder i färg och svart-vitt. Text och bild integreras till det slags helhet som visar fram Picassos verk och kubismen med en klarhet långt bortom konstkritiska abstraktioner. Boken skapar en spännande och utmanande bild av en ung konstnär under hans mest utvecklande år.

(Natur och Kultur)

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Undertitel

biografi och personlig tolkning

Utgivningstid

Sidantal

397

Språk

Översättare