Lybeck, Paul Werner

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Nykarlebyvyer

Alternativt namn

Lybeck, Paul Verner

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

En på många sätt karakteristisk österbottning, om också inte en folkets eller en folklig man, var Mikael Lybecks äldre bror Paul Werner Lybeck (1861—1911), den förste som med konstnärliga anspråk skrev några hembygdsskildringar från sitt födelselandskap: Liksom sin bror ställde han stränga krav på stil och form, och hans nästan överdrivna självkritik hämmade antagligen hans litterära begåvning. Sin första novell publicerade han 1907, och det var Mikael Lybeck som kort efter hans död ombesörjde utgivningen av den enda bok som bär Paul Werner Lybecks namn på omslaget, Den siste majgreven (1911).

Lybeck hade historiska och estetiska intressen, men blev jurist på önskan av sin dominerande far. Han nöjde sig med en anspråkslös notariebefattning, tills han i fyrtioårsåldern för sin sjuklighets skull måste ta avsked och slå sig ner i Nykarleby som privatman, där han hörde till Gånge Rolfs vänkrets
Bror till Mikael Lybeck. (Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton)

Svenska Litteratursällskapet i Finland delar årligen ut pris ur Paul Werner Lybecks testamentsfond.

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Författare om författare. Gösta Ågrens essä "Nykarleby i dikten" (Söderströms, 1980)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Toftegaard Pedersen, Arne: Urbana odysséer (Svenska litteratursällskapet, 2007)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Ågren, Gösta: Nykarleby i dikten. I Författare om författare (Söderströms, 1980)