På skäret

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Längs strandlinjen draga fackelblomstren en
purpurröd bård. Högre upp blåna bland kråkriset veronicans långa topppax.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk

Ingår i samlingsverket