Sund, Viktor

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Jakobstads museum

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Övriga verk

Biografiska uppgifter

Poet som vid sidan av arbetet som folkskollärare 1922−55 även verkade som bibliotekarie och museiintendent. Hans första diktsamling bemöttes delvis med så hård kritik i pressen att den också förblev hans enda. Där ingick bl.a. dikten "Folkvisa", som tonsattes av Oskar Merikanto och blev känd under namnet "Där björkarna susa". Ett urval dels ur debutboken och dels ur författarens övriga produktion, bl.a. kantater, festdikter och tillfällighetspoesi, utkom 1981. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Övrigt:
Jakobstad. Lyrik, särtryck ur Svenska folkskolans vänners Kalender 1936 (Helsingfors, 1937)
Nykarleby. Lyrik, särtryck ur Österbottniska Posten 1946 nr 33 (Nykarleby, 1947)
Ett urval dikter publicerades 1973 under titeln Lyra och tiggarorgel i Jakobstads Tidnings bilaga Pedersöre
Dikter. Urvalsvolym. Utgivningskommitté: Anna Bondestam m.fl. (Staden Jakobstad, 1981)


I antologier:
Lyrisk horisont (Svenska Österbottens litteraturförening, 1959)
Skoldikter under etthundrafemtio år (Söderströms, 1980)

Källor och hänvisningar

Djupsund, Bodil: "Människan och diktaren Viktor Sund" i Viktor Sund, Dikter (Staden Jakobstad, 1981)
Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Kalender 1966 (Svenska folkskolans vänner, 1966)
Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)