Dikter

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1941

Recension

Då de flesta av Edith Södergrans diktsamlingar länge varit slutsålda, är utgivandet av en samlad volym av hennes dikter synnerligen motiverat. Mycket har hänt och mycket har skrivits, sedan Edith Södergrans första dikter kommo ut, och förståelsen för hennes diktning är nu en annan, än den då var. Fortfarande skall dock mången stanna undrande och tvekande inför mången dikt men ge sig på nåd och onåd inför skönheten i andra. Den samlade volymen ger ett starkt intryck av intensiteten, glöden, den gigantiska flykten, känsligheten och renheten i hennes dikt. – Hagar Olsson låter dikterna tala för sig själva och inskränker sig att lämna några med öm hand nedskrivna upplysningar om författarinnan själv. Dessa bidraga till att öka intresset för Södergrans diktning och fördjupa förståelsen för densamma.