Nieminen, Markku

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

folkdikter, samlingar
sagor, samlingar

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk