Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Hungerpesten

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I Hungerpesten skildrar Linnéa Fjällstedt de hårda nybyggaråren i södra Lappland på 1890-talet och i seklets början, då odlargärningen ytterst var en fråga om att överleva. Men berättelsen om Gustava Matilda Sjögrens uppslitande kamp på nybygget Riset i vilhelminabyn Dorris är framför allt ett skakande kvinnoporträtt som bygger på de omfattande uppteckningar författarinnan har efter huvudpersonen, som är hennes egen mormor.
Titeln syftar på det omänskliga och hopplösa slitet att klara de allra elementäraste livsbehoven, på den ensamma nybyggarhustruns ansvarsfulla uppgift att bärga de sina, människor såväl som djur, över långa och gastkramande vinterhalvår, då maken vistades borta från hemmet på magra förtjänstarbeten och hotet om hungersnöden varje år återkommer som turerna i en ond dans och lika skoningslöst som en livshotande sjukdom.
Linnéa Fjällstedts roman är en spännande folklig berättelse, där äkta känsla för nybyggarnas strävsamma historia blandas med rik kunskap om deras speciella livsbetingelser. Den förmedlar gångna generationers erfarenheter av ett samhälle som hade långt kvar till vårt omsorgssamhälle, och den ökar i hög grad vår kunskap i ett ämne som brukar kallas för Folkets historia.
I ett för- och efterord av Sune Jonsson förknippas berättelsen med ett vidare sammanhang och Gustava Matilda Sjögrens livsöde växer ut till en representativ och gripande familjekrönika.

(baksidestext)

Personer, aktörer

Exakt tidpunkt

Ämnesordskedjor

Originalspråk

Textutdrag

Springorna mellan de grovt täljda stockarna hade drivits med husmossa och trasor. Denna nödvändiga isolering mot den bitande nordan, som svepte ner från de kala fjällsluttningarna, fransade sig längs väggarna.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

176

Förlag

Språk

Lisätietoja

förord: Sune Jonsson

Muu tekijä