Vassflöjtens sång

Typ

diktsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Som ingen annan framför den persiske mystikern Rumi en himmelsk hyllning till vår jordiska existens, till livet och kärleken. Hans färgstarka poesi, sprungen ur 1200-talet, lyfter fram den allomfattande kärleken vars religion lika lite som förnuftets kan rymmas inom en enskild lära eller filosofi:

Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse. Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!

Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg "från sken till verklighet".

Denna reviderade översättning av ett urval centrala dikter är gjord av Ashk Dahlén, Rumikännare och forskare i iranska språk, som kom till Sverige från Iran som adoptivbarn. Han svarar även för inledningen och kommentarerna. Boken utkom första gången 2001.

(Ellerström)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

78

Språk

Översättare

Lisätietoja

Ny utg.: Ellerström, 2009
Övers. av valda dikter. - Vissa dikter tidigare utg. i annan övers.

Muu tekijä