Einari Vuorelas lyrikpris

Beskrivning

Staden Keuru uppmärksammar vårt lands poeter, vår lyrik och det finska språket med ett pris, som fått sitt namn efter Einari Vuorela. Vuorela är bekant för sin naturlyrik, han är en av de mest kända i genren
Priset på 8 500 euro utdelas vart tredje år. Priset är det största i landet avsett för lyriker.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår