Dahl, Ruth

Alternativt namn

Constance
Ruter-dam

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Död

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Författare och journalist

- Och så kom det sig, att varje nyutgiven bok av Bertel Gripenberg, Jarl Hemmer, Arvid Mörne, Hjalmar Procopé om inte förr så åtminstone på julaftonen dök upp i hemmen som en högt skattad gåva till någon av familjemedlemmarna. Och man läste dikterna, läste dem i enrum, läste dem högt i familjekretsen, lärde sig dem utantill, och det finns de, unika kvarlevor alltså, som alltjämt i ensamma stunder lögar sin själ med lyrik av detta slag. Över huvud blir väl de finlandssvenskar, som har ett levande intresse för skönlitteraturen, färre för vart år som går - vad håller egentligen på att ske med vår svenska stam här i landet? Förklaringen ligger troligen i den forcerade livsrytmen. Människan har inte tid för dikt och drömmar, då en hård kamp för tillvaron pockar på att ta alla hennes krafter i anspråk, inte minst de själsliga, som alltför ofta blir missbrukade av den brutala verkligheten.

Det är författaren och journalisten Ruth Dahl alias Ruter-dam som skriver detta i en kolumn i Hufvudstadsbladet. Det är minnen från en pingstdag i mitten av 1960-talet. Hon befinner sig på Emsalö på en veranda vid havet med öppen horisont mot Finska viken. Värdfolket är legendariske stadsingenjören i Borgå, Georg Christiernin och hans dotter Ulla Christiernin. Man är i diktens värld och memorerar diktfragment; -Vida, vilande vatten vagga.... Vem har skrivit dessa rader, frågar Georg Christiernin på sitt uppfordrande sätt. De som minns honom vet precis hur han brukade ställa frågorna. Ruth Dahl är nyter som en skolflicka som har lyckats svara rätt på en kvistig fråga när hon upphöjer sin röst. Svaret är Bertel Gripenberg.

Vem minns Ruth Dahl, frågar jag mig? Vem minns borgåkonstnärernas informella träffar i makarna Dahls hem vid Brunnsgatan i Borgå, en gång i tiden konstnären Hanna Frosterus-Segerstråles ateljé. Vem minns Ruth Dahl, när hon som lokalkorrespondent för Hufvudstadsbladet med pennan i högsta hugg återgav kulturella tilldragelser på Svenska gården. Ofta kom hon instörtande när föreställningen redan hade börjat för att sätta sig på första raden där det fanns någon stol ledig.

Jag har talat med två av hennes forna elever i svenska - Ingmar Karlsson och Gudrun Salin, född Olander - i Borgå handelsläroverk där hon undervisade under åtta år.Ingmar Karlsson och Gudrun Salin hade Ruth Dahl som lärare år 1965-1966. - En intressant hängiven lärare, är Ingmar Karlssons omdöme.Han fortsätter med att minnas att hon så levande kunde berätta om författare eftersom flera av de var hennes personliga vänner.

Gudrun Salin har liknande minnen av Ruth Dahl och kommer också ihåg den 5 september 1966 då skolan flaggade på halvstång. -En vaken, mångsidigt begåvad personlighet hade gått ur tiden som skolans dåvarande rektor Rhea Hellberg uttryckte sig i ett memoriam över Ruth Dahl som trots att hon inte var formellt behörig hade en förmåga att undervisa på ett entusiasmerande sätt som tog sig uttryck att somliga adepter besökte hennes hem i akt och mening att botanisera i hennes omfattande bibliotek.

Ruth Dahl var dotter till hovrådet Axel L. Lindgren och Lydia Finander. Hon föddes i Helsingfors den 26 november 1900. År 1918 blev hon student från Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors. Så följde studier vid Helsingfors universitet med fortsatta studier under åren 1921-23 vid Svenska teaterns elevskola. Hon var anställd vid Svenska teatern i Vasa under åren 1920-21. Så följde en tid med tjänstgöring vid bland annat Statistiska centralbyrån fram till år 1941.

Efter det hängav hon sig åt journalistik och författarskap. Åren 1941-44 var hon redaktionssekreterare vid tidningen Nyland. Så två år som redaktör på Aftonposten. Under åren 1946-51 var hon anställd vid Finlands folkhjälp som informatör. Därtill var hon flitig frilansjournalist vid bland annat Nya Pressen, Hufvudstadsbladet och Borgåbladet. Hon skrev under signaturerna Ruter-dam och Constance.

Teaterluft

Ruth Dahl debuterade som författare med romanen Teaterluft år 1946. Det är en intressant - fullt läsvärd idag som är - tidsdokumentation över unga skådespelare med “interiörer från artistloger och repetitioner och hela den speciella värld teatern utgör skildrade med fräsch och kärleksfull inlevelse”.

Ett år senare, 1947, utgav hon diktsamlingen Ett temperament i moll.

År 1953 utgav hon under pseudonymen Ruter-dam essäsamlingen Teaterfolk.

Författarvardag, 1963, som är tillägnad hennes år 1960 avlidne make Hjalmar Dahl,är en serie författarporträtt. Av speciellt östnyländskt intresse är hennes skildringar av författarna Ulla Bjerne, Tito Colliander, V.V. Järner, Christer Kihlman, Solveig von Schoultz och Hjalmar Dahl.

Ruth Dahl var två gånger gift; under åren 1925-34 med Arne Boman och 1935-60 med Hjalmar Dahl.

text: Benita Ahlnäs

Källor

Muntliga:
Samtal år 2002 med konstnär Åke Hellman, försäljningsdirektör Ingmar Karlsson och kanslist Gudrun Salin

Skriftliga:
Ahlnäs, Benita: 30 år med Litteraturkretsen i Borgå. Borgå 2002
Suomen kirjailijat 1945-1970. Suomalaisen kirjallisuuden seura 1977
Vem och vad 1957

Mera uppgifter om författarens verk

Ett temperament i moll. 1947
Teaterfolk (under sign. Ruter-dam). Helsingfors 1953.
Författarvardag. Borgå 1963