Herondas

Alternativt namn

Herodas

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

pjäser

Biografiska uppgifter

Hero´ndas (eller Hero´das), var en grekisk diktare, som levde i mitten av 200-talet f.Kr., antagligen på Kos.

Herondas författade på jonisk dialekt mimer på jambisk (choliambisk) vers, komiskt realistiska scener från hellenistiskt stadsliv, företrädesvis från lägre samhällsskikt med bl.a. kopplerskor och bordellvärdar i rollerna. Dikterna blev kända för vår tid genom papyrusfynd 1890.

Källa: Wikipedia; Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/herondas)