Karusellen

Typ

dikter

Beskrivning

Dikten finns på s. 45 i Sagor om julen (2003).

Ämnen och teman

Språk

Textutdrag

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär,
här är karusellen som skall gå till kvällen.

Ingår i samlingsverket

Språk

Ingår i samlingsverket