Väl mött i Pakistan

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

5/1985

Recension

Väl mött i Pakistan är en mycket ojämn bok. Den består av tjugosex noveller. Novellernas kvalitet varierar. Ibland får man intrycket att de är skrivna som resebrev som nu sammanställts till en bok. Inget illa med det, men när man läser boken upplever man avsaknaden av en röd tråd. Man frågar sig ofta om man förflyttar sig framåt eller bakåt i tiden, när nya händelser beskrivs? Många av novellerna är fängslande, framförallt de som handlar om den kulturchock som möter författarna från Finland. Eftersom boken är utgiven 1984 hade man spetsat sig på att få läsa någonting om situationen vid gränsen till Afganistan. Tyvärr berörs den frågan mycket ytligt. Trots att det är församlingsförbundet som gett ut boken är det egentligen inte fråga om någon religiös bok utan en samling noveller skrivna av ärliga och uppriktiga kristna, som ser och upplever. Boken kan väl rekommenderas för alla missionsvänner men också för andra som är intresserade av vad som händer på andra ställen på vår jord. Layouten är tyvärr onödigt anspråkslös. Flera illustrationer och kanske kartor skulle har gjort boken ännu mera fängslande. Slutintrycket är en litet löst sammansatt bok men med många guldkorn, man får hoppas att författarna återkommer.