Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Beskrivning

Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur ges för ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska ländernas språk. Priset inrättades 2012 och ska utdelas årligen av Nordiska rådet från 2013. Prissumman är på 350 000 danska kronor.