Lindfors, Bodil

Född

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Vi föds in i ett sammanhang, har Bodil Lindfors (f. 1951) sagt. Allt hon skriver har en seriös strävan att utforska sammanhang, dolda eller manifesta. Också hennes doktorsavhandling i ämnet psykologi, som handlar om konflikt och aggression i parförhållanden, har den utgångspunkten – och är en utmanade läsning för den som hellre för en polariserad diskussion.

Bodil Lindfors är verksam som psykoterapeut och författare och är bosatt i Åbo. Hon har skrivit prosa och essäer, men hennes huvudsakliga område är poesin. Den första samlingen Trädgård i förvandling kom ut 1976. Där blir man strax varse den kanske viktigaste motivkretsen, förhållandet mellan man och kvinna, i all dess komplexitet. Det kan ibland finnas en romantisk anstrykning i hennes bildval, men den skymmer aldrig den intellektuella skärpan. Det är en dikt som talar om sköra, svåra, ambivalenta ting med stor pregnans. Språket, minnet, drömmen är de vägar eller redskap dikten ofta brukar.

Att läsa Bodil Lindfors lyriska författarskap är också att undersöka tiden, eller iaktta hur tiden gör sitt. Hon har aldrig låtit någonting skymma att den skivande blir äldre. Den senaste diktsamlingen, ett slott av snö, är den nionde. I dess dikter har disciplin och värme bildat legering, bildat något fast som ger läsaren tröst och motstånd.

Läscentrum

Mera uppgifter om författarens verk

Att drömma i Finland. Essäer om passioner, skam och saknad, Söderströms, 2001