Kruskopf, Erik

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Söderströms

Född

Födelseort

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Erik Kruskopf är född i Helsingfors år 1930. Kruskopf blev filosofie kandidat 1954, filosofie licentiat 1968 och filosofie doktor 1976.
Kruskopf har arbetat bl.a. som regiassistent vid operan 1955-56, redaktör på Hufvudstadsbladet 1956-65, redaktionssekreterare 1965-68, kulturredaktör 1968-78, direktör för Nordiska konstcentret på Sveaborg 1978-86, ombudsman för stiftelsen Finlandsinstitutet i Frankrike 1986-1990, projektchef i stiftelsen Pro Artibus 1990-96, biträdande professor i konsthistoria i Tromsö 1995.
Kruskopf mottog statens kritikerpris år 1990.
(Söderströms)