Priscilla berättar

Typ

kåserier, samlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Gunhild Wasström - Priscilla - har i snart 40 år skrivit kåserier och reportage, först i tidningen Nyland och från 1948 i Västra Nyland. ---
Kåserierna berättar inte enbart om naturens växlingar och bondeårets skiften, utan bildar samtidigt bygdehistoria som speglar landsbygdens förändring och utveckling i stort. Rättframt och med godmodig humor skildrar Priscilla personer och skeenden som hon hört andra berätta om och redogör för egna upplevelser och iakttagelser. Fastän hon ofta beskriver dystra tider och händelser är grundtonen i hennes berättelser ändå alltid ljus.
Det faktum att en del av Sjundeå hörde till det till Sovjetunionen år 1944 utarrenderade området ökar berättelsernas dokumentariska värde. Genom dem får vi del av en nära, personlig uppfattning om dramatiken i samband med evakueringen och stämningarna då Porkala återlämnades. ---
Ur förord av Gunnel Gottberg.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.