Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Sista motanfallet

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Sista motanfallet är en bok om krigaröden vid Kollaafronten. Liksom Kollaafronten håller är den byggd på dagboksanteckningar från Finlands vinterkrig. Erkki Palolampi har upplevat kriget inifrån, han känner krigets fasansfulla verklighet, men han känner också dess skönhet, där den tar sig uttryck i osjälviskt kamratskap och hängiven offervilja. Sönderskjutet och ödsligt stiger Kollaa fram för läsarens blick. Ställningarna bestå av en brädkorsu, några granatgropar och i hast uppkastade löpgravar, och äro bemannade med en handfull män. Men Kollaafronten håller. Huru detta är möjligt ger Palolampi ytterligare svar på i sin nya bok. Han tar inte sikte på den historiska helheten, han berättar om det enskilda initiativet, det tysta och anspråkslösa hjältemodet. Det är kanske inte de yttre händelserna som verka starkast, trots att Kollaafrontens män utförde otroliga ting, det är reflexionerna över liv och död hos den enkla mannen i ledet. Var och en av dem längtar hem, var och en av dem drömmer om en fredlig tillvaro under krigets hemska och hårda värv. Men var och en är också medveten om att frontens verklighet kräver det yttersta. Ännu ett par timmar före fredsslutet sätter ryssen in en mördande eld mot de få återstående männen, och sergeanten, som i tankarna upplevt sin hemkomst, stupar för en förflugen skärva från den sista ryska granaten.
Palolampi berättar enkelt och utan stora åthävor. Han låter männen och deras gärningar tala för sig själva. Därför blir hans bok mycket mera än ett krigsreportage. Den djupa medkänslan, den starka inlevelsen och förmågan att fatta krigets inre skeende, sådant det utspelades inom varje soldat, ge de små berättelserna en berättigad plats bland de goda böckerna om vårt vinterkrig.

(baksidestext)

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

194

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

220

Förlag

Språk