Tellus

Beskrivning

Tellusserien omfattar moderna romaner av hög litterär kvalitet. Den skall ge svensk publik möjlighet att följa med aktuella tendenser på prosans område i vitt skilda delar av världen och lära känna nya, intressanta författare. Inte minst kommer utomeuropeisk litteratur att uppmärksammas. För urvalet i serien svarar Artur Lundkvist, som också skriver ett förord till varje volum.
Tidens förlag