Solveig von Schoultz-priset

Beskrivning

Solveig von Schoultz-priset är ett finskt litteraturpris uppkallat efter författaren Solveig von Schoultz. Priset delas ut av en prisnämnd tillsatt av Svenska folkskolans vänner i en tävling för finländska författare som fyllt 30 år och skriver på svenska. Priset inrättades år 2004. Varannat år kan noveller lämnas som tävlingsbidrag, varannat år dikter.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår