Julnatten

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 59 i Dikter och rim i juletid, 2002, på s. 110 i Jul i vårt hus, 1982 och i Människor och tro, 1966.

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Genom grå olivträd
gick en vintervind,
trängde samman fåren,
bet i herdens kind.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk