Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Folket i Lövbrunnen

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Folket i Lövbrunnen är en skildring av inbyggarna i en österbottnisk skärgårdssocken under 1800-talets senare hälft. Författaren presenterar en lång rad av roliga typer bland lövbrunnsborna och berättar livfullt och underhållande om deras leverne i helg och söcken. Där är Kämpskärs-Henrik och Fia, storsmugglaren Måsen och kumpanerna Tåback och Jull-Ant, där är Pojat, Sumpen och Mal-Erk, Humpon-Karl och Motten, Knorr-Karl och Brunn-Matt, där är Tippon-Bigg och den egensinniga Lena i grannstugan vid Norrströmmen, och där är Vitick-mor, utan vars hjälp man inte är i stånd att reda sig i kinkiga situationer. De unga i Lövbrunnen - deras uppror mot varje slag av förtryck, deras obestämda längtan och äventyrslust - skildras med värme och förståelse. Vackrast framträder bilden av den unga flickan Brita-Fi, som av kärlek till sin trolovade drives till fjärran länder - blott för att finna, att kärleken till hembygden inte kan utplånas.

Folket i Lövbrunnen är inte bara en underhållande och lättläst bok, den är intressant också som tids- och miljöskildring och kommer otvivelaktigt att läsas med behållning av varje hembygdsvän.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

283

Språk

Lisätietoja

2. uppl. 1945.