Litteraturens klassiker i urval och översättning : 5 : Medeltidens litteratur

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Medeltidens litteratur, redigerad av docent Karl-Ivar Hildeman, ger ett urval hövisk lyrik, vagantlyrik och hymner. Dramatiken representeras av olika genrer: liturgiskt drama, mirakelspel, moralitet, pastoraldrama och fars. Vidare religiösa diktarter med sådana författare som Abelard, Thomas av Aquino och Mäster Eckehart, andra genrer med bl.a. Pier’s Plowman och Der Ackermann aus Böhmen.

Innehåll:

LYRIK

Provençalsk lyrik

BERNARD DE VENTADOUR: Min själ är rusig s. 9
PEIRE VIDAL: Hemlängtan (Amour de la Provence) s. 11
BERTRAND DE BORN: En sång om krigets fröjder s. 12
GUIRAUD DE BORNEIL: Aubade s. 14
GUILLEM FIGUEIRA: Invektiv mot prästerskapet s. 15

Minnesång

DER KÜRENBERGER: Falksången s. 17
OKÄND DIKTARE: Kärleksvisa s. 17
ULRICH VON LICHTENSTEIN: Minnesång s. 17
WALTER VON DER VOGELWEIDE: Under linden s. 19
Lyckliga stund s. 20

Vagantlyrik

Vagantens bekännelse s. 21
Sekvens till vinets lov s. 22

Hymner

Hell dig, havets stjärna s. 24
JACOBUS DE BENEDICTUS: Marias klagan s. 24
THOMAS AV CELANO: Vredens dag s. 26

***

DRAMATIK

Liturgisk drama
Officium Stellae s. 31

Mirakelspel
JEAN BODEL: S:t Niklasspelet s. 39

Moralitet
Spelet om Envar s. 83

Pastoraldrama
ADAM DE LA HALLE: Robin och Marion s. 119

Fars
Advokaten Pathelin s. 162

***

RELIGIÖS EPIK OCH PROSA

Legend
Legenden om S:ta Katarina av Alexandria s. 231

Conte dévot
HATRMANN VON AUE: Den arme Henrik s. 236

Skolastik
THOMAS AV AQUINO: ur Summa Theologiæ s. 270

Mystik
MÄSTER ECKEHART: ur Predikningar s. 274

***

ANDRA GENRER

Brevgenren
ABELARD: Brev till Héloïse s. 281

Social och politisk allegori
WILLIAM LANGLAND (?): ur Per Plöjare (Piers Plowman) s. 286

Dialogus Mortis
JOHANNES VON SAAZ: ur Bonden från Böhmen (Der Ackermann aus Böhmen) s. 293
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.