Vinter

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Description

Dikten är ett utdrag ur sviten "Din tid är nu" och finns på s. 50 i Sjung stjärnor, 2012 samt i Årsbok för Borgå stift, 1999.

Genre

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

hyacintdoften hänger kvar i huset
jag andas julens hemlighet
tvåtusen år senare
är du fortfarande här
Din tid är nu

Ingår i samlingsverket

Namn

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket