Taponen, Jaana

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Esa Taponen / Karisto

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner