Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Stormens drottning

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Marion Zimmer Bradley fick sitt stora internationella genombrott med romanen Avalons dimmor, där hon återberättade Arthursmyten ur kvinnligt perspektiv och med tonvikt vid konflikterna mellan kristendom och paganism, materialism och magi, mänsklig kultur och natur.

Gradvis har Bradleys världspublik också upptäckt det hon själv kallade sitt livsverk, romancykeln om den diktade världen Darkover och dess mer än tusenåriga historia.

Stormens drottning är den i berättelsernas inre kronologi första romanen från Darkover. Den utspelas under den första eran i Darkovers historia, den som senare kallas kaosets tidsålder. Människorna har sedan länge glömt sitt ursprung och med hjälp av dem som äger laran, förmågan att med tankens kraft påverka verkligheten, för mäktiga adelsfamiljer blodiga krig om makten. I romanens centrum står Allart Hastur, arvtagare till en av de starkaste Domänerna, hans trolovade Kassandra och Dorilys, Alderans arvtagerska, som föds med en dödsbringande laran: kraften att betvinga Darkovers elektromagnetiska fält och kalla fram blixtar och storm. Deras berättelse är en magisk saga om tankens makt, om kärlekens kraft och om en sällsam kulturs första steg mot fred och enhet.

(Replik)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Undertitel

en berättelse från Darkover

Utgivningstid

Sidantal

419

Förlag

Språk

Översättare