Kieliystävät - Språkvänner 2

Bokhylla

8 böcker

29.3.2018
|Alla bokhyllor

De senaste åren har det getts ut många fina finlandssvenska bilderböcker som också finns i finsk översättning. Det är bra i synnerhet om man vill jobba med inhemskt material på båda språken - då väldigt få finska bilderböcker översätts till svenska. I den här bokhyllan finns böcker som kan läsas parallelt med varandra, både finska, finlandssvenska och svenska. Alla med vackert språk, fin översättning och bra historia.