Litteraturevenemang

Litteraturevenemangskalender presenterar litteraturevenemang runt om i Finland. Kalendern finns också som gränssnittskomponent. Du kan använda gränssnittskomponenten på dina egna webbsidor. Kalendern upprätthålls av Boksampos redaktion.  

Vaasa LittFest Vasa

Vaasa
14.3. 9:00
15.3. 9:00
16.3. 9:00
17.3. 9:00
Vaasa LittFest järjestetään jo 17. kerran. Vuoden teema on Ääni - Rösten. LittFesten i Vasa ordnas i år för 17:e gången. Årets tema är Rösten - Ääni.

Vaasa LittFest järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2001, ja ensi vuonna on vuorossa 17. Vaasa LittFest. Taiteellisesta johtajuudesta vastaa vuoden 2019 festivaalissa kaupunginkirjaston oma työryhmä. Vuoden teema on Ääni - Rösten. Kirjoittamalla voi saada erilaisia ääniä kuuluviin, kirjoittajan oma ääni, kertojan ääni, ryhmän ääni, sorrettujen ääni, naisten ääni… Miten ja minkälaiset äänet kuuluvat pohjoismaisessa kirjallisuudessa? Ääni, lukeminen, on myös tekstin konkreettinen, joskin epäkonkreettinen, esitysmuoto - luemme lapsille, lausumme runoja, luemme uutisia, laulamme lauluja. Millaista voimaa ääneen lausutussa sanassa on? Ääni, puhe, kieli, kirjoitus, ovat kulttuurin ja sivilisaatioiden pohja. Teema toimii näin yhteisenä avaimena erilaisiin näkökulmiin, joita monipuoliset vieraat tuovat LittFestiin.

 

Vuoden kirjailijavieraita ovat mm. Anja Snellman, Anna Kortelainen, Lars Sund, Taina Latvala, Susanna Alakoski (SE), Karin Erlandsson, Peter Sandström Mats Söderlund (SE), Riina Katajavuori ja Katja Kettu

 

Lisätietoja antaa tuottaja Ilkka Nyqvist, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut / LittFest, ilkka.nyqvist(at)vaasa.fi

 

* * *

 

LittFesten i Vasa ordnades första gången i november 2001, så inkommande år kommer att bli den 17:e Vasa LittFest. Det konstnärliga ledarskapet kommer 2019 att skötas av en arbetsgrupp inom stadsbiblioteket. Årets tema är Rösten - Ääni. Genom skrivandet får vi fram olika röster: författarens röst, berättarrösten, gruppens röst, de förtrycktas röst, kvinnans röst... Vilka röster hör vi i den nordiska litteraturen? Och hur låter de? Rösten, att läsa, blir också konkret ett sätt att framföra en text: vi läser högt för barn, vi reciterar dikter, vi läser nyheter, vi sjunger sånger. I det uttalade ordet finns en väldig kraft. Mantran uttalas högt, Väinämöinen sjöng sina besvärjelser högt. Rösten, pratet, språket och det nedskrivna utgör grunden till kulturen och civilisationen. Vi har alla en röst, och vi ska använda den. Temat rösten kommer alltså att fungera som en öppning till olika synsätt som våra olika gäster hämtar med sig till LittFesten.

 

Årets författargäster är bl.a. Anja Snellman, Anna Kortelainen, Lars Sund, Taina Latvala, Susanna Alakoski (SE), Karin Erlandsson, Peter Sandström Mats Söderlund (SE), Riina Katajavuori och Katja Kettu

 

Ytterligare information ger producent Ilkka Nyqvist, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster / LittFest, ilkka.nyqvist(at)vasa.fi

 

Vaasa LittFest Vasa logo