Sökning

 1. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
 2. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
  Nationalitet
  finländar ...
 3. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
  Nationalitet
  finländar ...
 4. Källor och hänvisningar
  ... Att vara seende: en studie i R.R. Eklunds författarskap. Historiska och litteraturhistoriska studier 66 (Svenska Litteratursällskapet i ...
  Biografiska uppgifter
  ... utgörs av lyrik, aforistik och kortprosa, samt några romaner. Centrala teman i Eklunds verk är barndomen och barnets blick på ... Störst genomslag fick Eklund med de självbiografiska romanerna Liten drömmarpilt (1943) och Ny dag börjar (1944). Andra exempel ...
  Nationalitet
  finländar ...
 5. Nationalitet
  finländar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
 6. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... vid Helsingfors universitet 1949. Vid sidan av historiska romaner och vandringsskildringar från när och fjärran skrev han banbrytan ...
 7. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
  Nationalitet
  finländar ...
 8. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
  Nationalitet
  finländar ...
 9. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... Han skrev också för en vuxen läsekrets, bland annat romaner, noveller, dramer och essäer. Till de mest betydande verken i Jalmari ...
 10. Nationalitet
  finländar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
Visa fler träffar