För den avgrund som är vår moder

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Martin Enckells nya diktsamling för den avgrund som är vår moder tar avstamp i vitt skilda geografier, de yttre landskapen representeras av allt från Indien och Sankt Petersburg till Ålands norra skärgård, och långt är dikterna ett gestaltande av en inre hemlöshet och en flykt, och även en ansats att försöka få syn på den fader vars skugga är delskapande i själva diktandet. I naturen, ute vid havsbandet, finns en del av det andrum eller den ljusrymd som de mörkare diktstråken i boken indirekt söker.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

94

Förlag

Språk